Dosažení nových úrovní efektivity procesů v oblasti zajištění kvality díky brýlím AIRe Lens společnosti Konica Minolta

Dosažení nových úrovní efektivity procesů v oblasti zajištění kvality díky brýlím AIRe Lens společnosti Konica Minolta

Dosažení nových úrovní efektivity procesů v oblasti zajištění kvality díky brýlím AIRe Lens společnosti Konica Minolta

Závod společnosti Siemens v německém Mülheimu je známý jako nejpokročilejší závod na světě pro navrhování a výrobu plynových turbín, parních turbín a generátorů pro elektrárny. Aby byl zajištěn udržitelnější vývoj produktů, vždy je kladen důraz na zlepšení energetické účinnosti a snížení spotřeby surovin a emisí CO2. Naši zákazníci přicházejí z různých odvětví: od dodavatelů energií po mezinárodní projekty elektráren. Od roku 2017 je Mülheim rovněž servisním střediskem pro závody s generátory i plynovými a parními turbínami. Společnost Siemens považuje toto pracoviště za přední závod vhodný pro použití nových výrobních technologií. Aby mohli vyzkoušet nová řešení rozšířené reality ve svých procesech zajištění kvality, zvolili jako partnera pro řízení vhodné nositelné technologie společnost Konica Minolta.


Začátek éry rozšířené reality v průmyslových prostředích


Výrobní závod společnosti Siemens v německém Mülheimu je nejpokročilejším pracovištěm společnosti na výrobu průmyslových turbínových zařízení. Společnost Siemens proto v tomto závodě podporuje inovace produktů i procesů a zkoumá možnosti, které musí nabízet řešení Industry 4.0. Co se týče digitalizace dříve manuálních procesů, jsou zařízení s rozšířenou realitou (AR) a další nositelná zařízení na čelních místech seznamu, protože mohou pracovníky podpořit při každodenních postupech a pomoci jim zdokonalit jejich dovednosti. Ve společnosti Siemens byl ustaven specializovaný tým odborníků, který vyhledává a vyhodnocuje možné nástroje a technologie, které mohou tato vysoká očekávání splnit.


Jelikož jsou brýle AIRe Lens společnosti Konica Minolta speciálně určeny pro použití v průmyslových prostředích, byly rychle označeny jako vhodné řešení pro pilotní fázi. Jsou zpracovány tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky v oboru, baterie má výdrž sedm hodin a pokud je zapotřebí změna, je možné je vyměnit za provozu. Jsou optimalizovány tak, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy, protože mají více než 70% průhlednost, která zajišťuje, že neblokují výhled uživatele a lze je kombinovat s jiným bezpečnostním vybavením. Promítají obraz ekvivalentní 42palcové obrazovce s rozlišením Full HD umístěné virtuálně 2,5 metru před pracovníkem a zobrazují všechny informace, které pracovník potřebuje k plnění svých úkolů. Díky hmotnosti displeje HMD montovaného na hlavu, která činí pouhých 35 gramů, je výrobek velmi lehký a lze jej nosit v průběhu celé pracovní směny.


Brýle AIRe Lens byly v minulosti úspěšně testovány v pilotním projektu pro podrobné vedení složitých montážních procesů na pracovišti společnosti Siemens v Brně. Velmi pozitivní výsledky byly natolik působivé, že specializovaný projektový tým společnosti Siemens z Německa hodnotil další případy použití, kdy toto jedinečné řešení od společnosti Konica Minolta může pomoci zaměstnancům při plnění jejich úkolů na pracovišti v Mülheimu. Ve spolupráci s odborníky ze společnosti Konica Minoltou z evropského střediska Business Innovation Center (BIC) byla nalezena další velmi slibná oblast využití: komplexní proces měření potřebný k zajištění kvality. Na testování aplikace byla stanovena jednoměsíční pilotní fáze, během které bylo brýlemi AIRe Lens vybaveno 20 pracovníků.


Vyhodnocení kvality, kterou přinesla rozšířená realita


Proces měření různých druhů turbín je v současnosti z hlediska práce velmi složitý a časově náročný. Musí jej provádět tým dvou pracovníků, kdy jeden z nich měří obrobek a druhý do písemného protokolu zaznamená až 1 800 naměřených hodnot. V dalším kroku tým pro zajištění kvality provádí digitalizaci dat.


S využitím brýlí AIRe Lens k navádění a vizualizaci a numerické klávesnice k zadávání hodnot může pracovník měřicí turbíny sám přímo digitalizovat hodnoty – a přitom si zachovat plnou pohyblivost. Tato mobilita je zásadní, protože některé body měření jsou těžko dostupné. Brýle AIRe Lens ukazují zaznamenané hodnoty v reálném čase, aby pracovník mohl pečlivě kontrolovat jejich platnost přímo na místě. Tímto způsobem lze měření pro zajištění kvality provádět výrazně rychleji a současně zachovat nejvyšší úroveň spolehlivosti a kontroly.


Nejvyšší úroveň použitelnosti pro ideální použití


„Bylo pro nás zvláště pozoruhodné, že pracovníci mohli s brýlemi AIRe Lens pracovat, aniž by museli měnit své zavedené postupy. Operátoři v testu uvedli, že si práci s tímto řešením dovedou v budoucnu velmi dobře představit.


Zařízení lze nosit spolu s dioptrickými brýlemi i se všemi nezbytnými bezpečnostními prvky, jako jsou ochranné brýle, přilba nebo bezpečnostní postroj – a nezdržuje při tom žádné pracovní postupy. Možnosti, které s tímto řešením máme, vypadají velmi slibně, protože proces měření lze zefektivnit velmi produktivním způsobem,“ vysvětluje Julian Melsbch, projektový vedoucí implementace chytrých brýlí ve společnosti Siemens v Mülheimu. Každý
pracovník nyní může provádět proces měření sám, a proto může tým dvou zaměstnanců výrazně zkrátit čas potřebný na jednu turbínu.


„I když jsme stále ve fázi testování nového případu použití, jasně vidíme hodnotu řešení i úzkou spolupráci a komunikaci s odborným týmem společnosti Konica Minolta pro digitální výrobní technologii z Evropského oddělení střediska BIC. Flexibilita této technologie na nás udělala veliký dojem. A velmi si ceníme přístupu společnosti Konica Minolta k důkladné analýze a porozumění interním procesům a prostředí naší společnosti, aby mohla skutečně přizpůsobit své řešení našim potřebám. Těšíme se na další vývoj tohoto procesu
,“ uzavírá Melsbach.

Zadání

Zadání
  • Využití nositelných digitálních technologií ve výrobě za účelem podpory pracovníků
    při jejich každodenní činnosti 
  • Zvýšení standardů kvality a snížení rizika výskytu chyb
  • Zvýšení produktivity a efektivity ve výrobě
  • Podpora pracovníků v obtížných procesech řízení kvality

Řešení

Řešení
  • Brýle AIRe Lens společnosti Konica Minolta představují technologii digitální rozšířené reality pro každodenní procesy řízení kvality za účelem využití technologie Industry 4.0

Výhody

Výhody
  • Urychlení procesů při zachování nejvyšší úrovně spolehlivosti
  • Zajištění nejvyšší kvality produktu pro zákazníky
  • Prosazování konkurenční výhody ve výrobních procesech