Podmínky používání

1. Definice podmínek použití
 

Tento web, jeho obsah a nabízené služby lze využívat pouze za následujících podmínek. Při přístupu na tento web nebo jeho podstránky a subdomény uživatel souhlasí s platnosti podmínek použití v platném znění. V případě, že uživatel nesouhlasí s některou podmínkou nebo všemi podmínkami, musí používání webu ukončit. Konica Minolta si vyhrazuje právo tyto podmínky bez předchozího upozornění kdykoliv změnit nebo aktualizovat.
 

2. Nabízené služby
 

Konica Minolta nabízí obsah a informace na tomto webu z komerčních důvodů. Konica Minolta si vyhrazuje právo ukončit nebo omezit činnost tohoto webu a nepřijímá žádnou odpovědnost za trvalou, nepřerušovanou nebo nezměněnou dostupnost tohoto webu nebo jeho obsahu.
 

3. Rámec použití
 

Obsah a informace na webu jsou pro osobní, nekomerční použití uživatele a nesmí být staženy, kopírovány, zpracovány nebo distribuovány pro komerční využití s ​​jedinou výjimkou toho obsahu, který je nabízen speciálně pro stažení a explicitně definován pro tento účel. Uživatel si části tohoto webu může vytisknout pro osobní použití.

Konica Minolta výslovně prohlašuje následující:

§  obsah tohoto webu, tj. text, obrázky, grafika, zvuky a uspořádání jsou chráněny autorskými právy nebo jsou majetkem Konica Minolta nebo jinak chráněny majetkovými zákony

§  názvy výrobků, značky a názvy společností jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Použití tohoto obsahu pro jiné účely, než je ten, zamýšlený společností Konica Minolta, je zákonem zakázáno, pokud Konica Minolta neposkytla předchozí písemný souhlas.
 

4. Záruka, odpovědnost
 

Web odráží stav informací a technologií, dostupných v době zveřejnění. Konica Minolta nenese odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost obsahu, zvláště protože změny, provedené u výrobků Konica Minolta, nebo změny v aplikacích těchto výrobků mohou občas způsobit odlišnosti od obsahu webových stránek. Konica Minolta také nemůže zaručit, že obsah webu je vhodné používat pro účely, zamýšlené uživatelem. Konica Minolta a její zaměstnanci neodpovídají za případné škody nebo nevýhody jakékoliv povahy, které může uživatel zaznamenat během používání nebo v souvislosti s používáním tohoto webu a jeho podstránek. V případě porušení některé ze základních povinností této smlouvy je rozsah odpovědnosti omezen na typické, předvídatelné smluvní škody. Toto omezení neplatí v případech, kdy společnost Konica Minolta je plně odpovědná ze zákona, tj. úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti způsobí smrt, poškození zdraví nebo zranění porušením povinnosti nebo závazku podle právních předpisů o odpovědnosti za výrobek.
 

5. Odkazy na jiné webové stránky
 

V některých částech webu jsou odkazy na jiné webové stránky s dalšími informacemi, které by mohly být zajímavé pro uživatele. Po kliknutí na odkaz na tyto webové stránky uživatel opustí web Konica Minolta.

Konica Minolta nemá žádný vliv na současný nebo budoucí obsah webů, které jsou pod kontrolou třetích stran. Konica Minolta proto neručí za obsah těchto webových stránek třetích stran a nenese za něj odpovědnost, pokud Konica Minolta nebyla před nastavením odkazu varována před jejich ilegálním obsahem.
 

6. Povinnosti uživatele
 

Uživatel tohoto webu je povinen při každém použití těchto webových stránek nebo nabízených služeb jednat zákonným způsobem. Uživatel není oprávněn používat mechanismy, software nebo jiné rutiny, které by v kombinaci s tímto webem mohly způsobit jeho poškození nebo narušení. To platí i pro jakékoli vědomé opatření, která v důsledku může způsobit nepřiměřené zatížení nebo přetížení technické infrastruktury tohoto webu.
 

7. Ochrana osobních údajů
 

Informace o našem zpracovávání vašich osobních údajů a vašich právech z oblasti práva o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 

8. Rozhodné právo a sídlo soudu
 

Na používání tohoto webu a aplikace těchto podmínek se vztahuje německé právo. V případech, kdy zákazník je obchodníkem nebo právnickou osobou dle veřejného práva nebo nemá fixní soudní jurisdikci, bude pro všechny spory, týkající se použití webových stránek nebo těchto pravidel a podmínek, sídlem soudu Hannover.